In Cordis z. s.  •  Svatojánská kolej

Svatojánské  Loutnění

 

Program

 V průběhu odpoledne nás čeká
  Prohlídka místních pamětihodností
  13.00h - výstup na Mramor, unikátní pohled na Sv. Jan (sraz u kavárny pod lípou, č.p. 12)
  15.00h Svatojánské muzeum - odhalení panelu o životě a díle loutnisty p. Ivana Jelínka (†1759 ve Sv. Janu)
  16.00h - hudebně taneční hostina v bývalém refektáři benediktinského kláštera, během níž zazní:
•  diskantová loutna (Roman List)
•  barokní mandolína (Jan Turek)
•  teorba (Milan Duspiva)
•  barokní kytara (Jan Krejča)
•  loutna a galizona (Miloslav Študent)
•  kvarteto viol da gamba (Pia Frenzel, Pavel Drbal, Petr Tůma, Miloslav Študent)
•  své básně inspirované Sv. Janem pod Skalou přednese básník Jakub Kostelník
•  pod vedením tanečního mistra Vládi Kočího se naučíme pár renesančních tanců
Tamtéž výstava loutnových nástrojů - k vidění i vyzkoušení; občerstvení ad.
Předpokládaný závěr oficiální části v 17.45h.

Naváže dle nálady a počasí - barokní jam-session, grilování, taneční meditace atd.

Vstupné dobrovolné • další info na www.incordis.cz

Svatý Jan pod Skalou, sobota 20. 10. 2018