Home O spolku In Cordis
O In Cordis - loutny, harfy, kytary

Spolek In Cordis

Spolek In Cordis, jak již název napovídá, usiluje o napnutí pojící struny mezi žhavou přítomností a vzdálenou minulostí. Sdružení vzniklo s cílem  rozvíjet a podporovat aktivity spočívající ve studiu hudby a hudebních nástrojů evropské tradice, zejména loutny a dalších strunných nástrojů (např. kytara, harfa, calichon, viola da gamba) a uvádět tyto hudební nástroje a starou hudbu vůbec do obecného povědomí. Mimo pozornost nezůstává ani současná tvorba pro zmiňované nástroje.

Těchto cílů je dosahováno činností ve třech oblastech - koncertně produkční, badatelsko publikační a didaktické.

Na poli koncertním spolek In Cordis usiluje o obohacení kulturního života o pořady vyznačující se vysokou uměleckou kvalitou a objevnou dramaturgií. Tato snaha se odvíjí po dvou základních liniích. Na jedné straně přivádí do Česka špičkové interprety z celého světa, aby představovali dotyčné nástroje a jejich repertoár v co nejlepším světle. Na straně druhé se snaží podporovat a představovat mladé a talentované interprety. V rámci těchto snah je poskytován nemalý prostor také projektům experimentálním, mimo jiné překračujícím hranice nejrůznějších žánrů.

Umělecké a koncertní aktivity však nechtějí být odtrženy od činností badatelských, které spolek In Cordis považuje za stejně podstatné. Do této oblasti spadají například aktivity zaměřené na studium dobových hudebních památek, provozovací praxe i významných skladatelských zjevů. Podstatnou součástí těchto snah jsou také projekty zaměřené na dokumentaci pramenů povahy hudební, hudebně ikonografické a literární, dokumentaci originálních nástrojů atd. Nedílnou součástí těchto aktivit je i publikování takto zaměřených prací.

Významným polem působnosti je také oblast didaktická. Pořádané interpretačních kurzy díky renomovaným lektorům otevírají pro četné zájemce mnohdy netušené horizonty. Přispívají tak k růstu vytříbenosti interpretačního vkusu i k posouván hranic technických možností jednotlivých účastníků.

Při dosahování zmiňovaných cílů spolek In Cordis rozvíjí spolupráci s dalšími subjekty podobného zaměření, a to jak na úrovni národní, tak také mezinárodní.

 

Spolek In Cordis

IČ: 266 55 284

Svatý Jan pod Skálou č.p. 12
266 01  Beroun

incordis ( AT ) incordis . cz

 

Členové rady spolku In Cordis

 

Lenka Mitášová
Chýnice 30
25217 Tachlovice,

Tomáš Kopec
K nádraží 328
747 66 Dolní Lhota

Miloslav Študent
Svatý Jan pod Skálou 12
266 01 BEROUN
 


Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme, free domain. Valid XHTML and CSS.