Home Semináře Semináře konané Tvořivost a omezení
Tvořivost a omezení

2. - 3. 5. 2009 v Rudné u Prahy  

Lektor: Mgr. Stanislava Študentová, Dipl. PW

Kámen, Voda a Oheň

– Tvořivost a Omezení. 

Oheň, voda a kámen“Místo pokusu změnit naši přirozenost, aby odpovídala naší představě harmonie a klidu, můžeme se pokusit hledat smysl v těchto jevech. Možná, že jsou to zárodky toho, co přesně potřebujeme.” 
A. Mindell

Když tvoříme, občas se stane něco, co jsme nezamýšleli. Často máme také pocit, že nějaká vnitřní nebo vnější překážka nám brání v uvolněném a svobodném sebe vyjádření se. Tyto situace ukrývají více moudrosti, než by se nám zdálo. Jsou to první záblesky oblasti sebe sama a naší tvořivosti, o kterých jsme nevěděli. Zaměříme-li svůj zájem na ně, může nám pomoci vstoupit do pramene naší nejhlubší kreativity.

V tomto dvoudenním workshopu prozkoumáme oblast mezi vnitřní kreativitou a vnějším vyjádřením. Dotkneme se procesu každého jednotlivce v jeho celistvosti a v propojení s tvořivým nasměrováním jeho podstaty v pozadí a v našich “tvůrčích blocích”.

Ukázky, individuální reflexe nebo práce ve dvojicích, hra a diskuse budou mít za cíl jak řešení osobních problémů, tak propojení s naší celistvostí, nejhlubší kreativitou a transpersonálním směrováním.

Během workshopu budeme:

  • Zaměřovat se na způsoby pozorování a rozvíjení nezáměrných signálů, omezení a bloků.

  • Učit se poznávat a používat “nástroje” k objevování potenciálu a smyslu tělesných symptomůh a jiných poruch.

  • Posuzovat žárlivost a vztahové konflikty jako jednu z cest k odkrytí naší kreativity.

  • Prohlubovat schopnost postřehnout jemné zážitky a dojmy, ocenit je, obohatit a nalézt, kterak jsou tyto dojmy součástí většího kreativního a nebo životního celku.

  • Zkoumat kreativní proces a jeho vztah s našimi vnitřními a vnějšími kritiky.

Seminář bude probíhat v Rudné u Prahy v prostorách Mateřského centra Rudňáček, a to v časech 2. 5. 2009 od 13.30 do 20.30h s přčstávkou na večeři a 3. 5. 2009 od 10.00 do 16.30h.
V případě zájmu pište prosím na adresu incordis(AT)incordis.cz, obratem obdržíte bližší podrobnosti.
 
 
 
Proces orientované paradigma založené a rozvinuté Arnoldem Mindellem se zaměřuje na pěstovaní našeho uvědomění jak osoba nebo skupina užívá svého vědomí, a dále na doprovázející cestu k sebeobjevení a kreativitě. Je to přístup založený na uvědomovaní si toho, co je nejen v centru, ale i na okrajích našeho zaměření/povědomí. Uděláme-li místo pro tyto kvality a aspekty, objevíme nový potenciál k proměně. Tímto procesem poznáme, že to, co na počátku vypadalo jako problém je vlastně zkušenost, snažící se dostat do našeho vědomí a tak obohatit náš život. Když tuto metodu použijeme k obohacení osobního vyjádření se, získáme jedinečný vnitřní prostor ke kreativitě.

Blíže k základním principům procesorientované psychologie viz http://www.processwork.sk/cojepop.html (slovensky), a  http://www.rspopuk.com/processwork/index.html (anglicky).

 

Mgr. Stanislava Študentová, Dipl. PW

Absolvovala psychologii na FFMU v Brně a obdržela Diplom v proces orientované Psychologii (Diploma in Process Oriented Psychology) na Research Society for Process-oriented Psychology v Londýně.
Nyní žije v Londýně, kde jako terapeut, facilitator a školitel pracuje s jednotlivci a skupinami od rodin po velká fóra. Kromě jiného je jednou z dvaceti registrovaných UK Certified Process Workers ve Velké Británii a členkou britské psychologické komory.
Kreativitu vidí jako způsob, kterým přistupujeme k životu, zdoláváme jeho úskalí a prožíváme jeho nádheru. To se v jejím životě manifestuje převážně ve vizuální a písemné cestě vyjádření.
Je autorkou různých studií a také editorkou publikace "Far in Far out”, sborníku esejů o vnitřní práci. V roce 2008 byla jedním z hlavních organizátorů celosvětové konference věnované možnostem řešení konfliktů "WorldWork", konané v Londýně. Webová stránka: www.astafacilitation.net
 


Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme, free domain. Valid XHTML and CSS.