Nová publikace

 

Jan Antonín Losy z Losinthalu

Noty ze zlata

 Jan Antonín Losy

Reprezentativní výběr z díla v transkripci a úpravě pro klasickou kytaru

Vychází při příležitosti třístého výročí Losyho úmrtí (1721).

 

Když hrabě Losy slyšel nějakou skladbu, s pěknou kumštovní pasáží,
opakoval si ji i třikrát, či čtyřikrát, a náležitě ji rozpitval; a když obsahovala
nějakou umně umístěnou disonanci, se zalíbením si ji hrál znovu a znovu,
a přitom volal „E´ una nota d´oro!“, totiž „Toť jest nota ze zlata!

Gottfried Heinrich Stölzel, kapelník a skladatel (1725)

 

Edice přináší to nejlepší z dochovaného Losyho díla, tedy právě takové skladby, u nichž můžeme zvolat, že jsou to noty ze zlata:

♥ slavné skladby slavného loutnisty – ty, jež ve své době patřily k nejopisovanějším

♥ vtipné zvukomalebné hříčky - Gigue gui imite Kuku (kukačková Gigue), Echo (Ozvěna),
Les Forgerons (Kováři), Carillon de cloches de Vienne (Vídeňská zvonkohra),

♥ vážné skladby váženého skladatele – loutnová suita s ouverturou

♥ skladbu milujícího syna – Tombeau na smrt hraběnky Losyové

♥ variační skladby sršící nápady – Chaconne, Passacaille

♥ pro chvíle odpočinku – snadná kytarová suita bez ouvertury

♥ pro radost ze souhry – loutnová suita pro dvě kytary

Edice vychází z pečlivého porozumění původních zápisů v tabulatuře, úpravy jsou zpracovány v duchu dobových úprav –
zachovávají vždy to podstatné z původního znění pro loutnu, barokní kytaru nebo galizonu, a současně maximálně
zohledňují idiomatiku cílového nástroje – klasické kytary. Vzhledem k velké rozmanitosti vybraných skladeb,
i jejich různé technické náročnosti, je publikace určena širokému spektru zájemců – od profesionálů až po žáky ZUŠ.

Při příležitosti třístého výročí Losyho úmrtí jako druhý svazek ediční řady -in citharis- vydává In Cordis z.s.

Transkripce, úprava a notosazba - Stanislav Juřica
Revize, redakce a předmluva - Miloslav Študent

Dotazy a objednávky směřujte prosím na editio(AT)incordis.cz

  

Ediční řada  -in citharis-

Jejím cílem je zpřístupnit nejširší obci hráčů na drnkací nástroje (především hráčům na klasickou kytaru)
repertoár původně určený pro renesanční i barokní loutnu, barokní kytaru, mandoru a galizonu, teorbu, cistru, i mandolínu.
Zvláštní pozornost je věnována dílům autorů působících v zemích Koruny české a skladby z pramenů v těchto zemích dochovaných, či užívaných.
Transkripce, adaptace pro klasickou kytaru jsou zpracovávány na základě pečlivé analýzy a kritické interpretace původního zápisu (většinou v tabulatuře).

Další svazky transkripcí pro kytaru jsou ve fázi ediční přípravy.

1. Jiří Vojtěch Kalivoda - výběr z díla pro loutnu a mandoru - editor S. Juřica (2018)
2. Jan Antonín Losy - výběr toho nejlepšího z dochovaného díla ke 300. výročí úmrtí - editor S. Juřica (2021)
3. Aureus Dix - souborné dochované dílo pro barokní loutnu - editor S. Juřica (2022)
4. Ferdinand Seidel - 12 menuetů pro barokní loutnu z roku 1757 - editor M. Študent (2022)
5. Antoni Eckstein - souborné dochované dílo pro barokní loutnu - editor S. Juřica (2023)

 ♥

 

Již vyšlo:


Jiří Vojtěch Kalivoda

Výběr z díla pro barokní loutnu - Selected works for baroque lute

  

S radostí oznamujeme publikaci
druhého vydání edice z díla významného pražského barokního loutnisty 
Jiřího Vojtěcha Kalivody (1668-1732).

Kalivodovy skladby pro kytaru z loutnové tabulatury přepsal a upravil Stanislav Juřica,
předmluvu s nejnovějšími poznatky o autorově životě a díle napsal Miloslav Študent.

Více o Kalivodovi je možno se dočíst v článku
Obrázky z historie loutny – Akademik ze mlejna – Jiří Vojtěch Kalivoda

***************

 

Kalivoda 2019 finalwv 01 Kalivoda 2019 finalwv 03 Kalivoda 2019 finalwv 12

 

Edice byla vydána ke 350. výročí narození a sice jako první svazek ediční řady -in citharis-

Padesátistránkovou publikaci můžete objednat na adrese editio(AT)incordis.cz za cenu 240 Kč + dobírka.

 **********************************

  

Kalivoda 2019 finalwv 11 

 •  In Cordis z. s. •